Technika samoorganizacji


Organizujemy się w uproszczeniu tak (podobnie jak w wojsku - ale demokratycznie):

Zbieracie się w 10 uczciwych, niekaranych, bezpartyjnych (z obecnego parlamentu?) pełnoletnich osób (Szeregowych), dyskutujecie, rozmawiacie. Proponujecie kandydatów na Waszego Pełnomocnika "10-tnika"(Kaprala -przeglądacie CV kandydatów, słuchacie co mają do powiedzenia, gdzie pracują, rodzina, wszystko! Druga opcja to na podstawowym poziomie wyboru "10-tnika"(Kaprala) wystarczy 10 podpisów dowolnych dorosłych osób(Szeregowych), którzy znają kandydata/kandydatkę  i potwierdzają że uczciwym człowiekiem, oraz te osoby zobowiążą się mu pomagać w kampanii wyborczej i innych sprawach*).

Wybieracie w jawnym(?) głosowaniu jedną osobę (minimum 6 na 10 głosów), która będzie Waszym Kapralem - Przedstawicielem-Pełnomocnikiem na następnym poziomie organizacji. Pozostali zobowiązują się w miarę możliwości mu pomagać, doradzać itp. Robicie protokół, listę uczestników (dane osobowe, kontaktowe itp.), które przechowuje 10-tnik(Kapral) i przekazuje wyżej..
Proponujemy zebrania na piwie chociaż raz w miesiącu dla omawiania problemów oraz integracji.

10-tnicy(Kaprale) zbierają się i wybierają 100-nika(Kapitana) (dziesięciu jednego lub "setnikiem"(Kapitanem) zostaje osoba która ma 100 podpisów od znajomych lub rodziny- ludzie muszą znać tą osobę*),
100-tnicy(Kapitanowie) zbierają się i wybierają 1000-nika (Pułkownika - dziesięciu jednego lub "tysięcznikiem"(Pułkownikiem) zostaje osoba która ma 1000 podpisów od znajomych lub rodziny- ludzie muszą znać tą osobę*),
1000-tnicy zbierają się i wybierają Radę Programową(Sztab Dowodzenia) i 4 Kandydatów na Prezesa całej Organizacji.
Robicie wybory bezpośrednie Prezesa całej Organizacji (każdy 10-nik(Kapral) organizuje wybory dla swoich ludzi- Szeregowych, wszyscy podpisują protokoły).
Prezes zostaje formalnym przywódcą i podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje za aprobatą przynajmniej części Rady (50%(?)-veto, odwołanie prezesa 75%(?) członków Rady, tak samo na niższych szczeblach).
Rada Programowa(Sztab Dowodzenia) dopracuje program, który musi być zaakceptowany przez większą część Społeczności w głosowaniu bezpośrednim lub przynajmniej sporne sprawy. Wszyscy Delegaci do wyborów zobowiązują się go realizować. Jeśli ktoś się nie zgadza z programem rezygnuje przed wyborami, a na jego miejsce wybrany zostaje inny kandydat/kandydatka(zabezpieczenie na wypadek gdyby byli u nas podstawieni ludzie przez partie polityczne, będą też inne zabezpieczenia oraz elementy demokracji dynamicznej- w najważniejszych lub spornych sprawach decydować będzie cała społeczność w trakcie sprawowania całego mandatu przez "Delegata"). Nie ma programu i dyscypliny głosowań w sprawach światopoglądowych.

W zależności od ilości osób:

**10-nicy(Kaprale) startują w wyborach LOKALNYCH 
Trzeba blokować nieracjonalne cięcia finansowe w szkołach, przedszkolach, bezsensowne inwestycje powodujące olbrzymie zadłużenie, bandyckie prywatyzacje, sprzedaż sieci wodociągowych obcokrajowcom, nawet źle ustawione światła na skrzyżowaniach i wiele innych ważnych spraw - Wy mieszkańcy wiecie najlepiej co jest źle w Waszych miejscowościach i wymaga naprawy..

**100-nicy(Kapitanowie) startują w wyborach LOKALNYCH/KRAJOWYCH,PE, sami dobierają 10-ników(Kaprali) jeśli będzie ich za mało.

**1000-nicy(Półkownicy) startują w wyborach KRAJOWYCH, PE?, sami dobierają 100-ników(Kapitanów), jeśli będzie ich za mało.

Społeczności już zorganizowane, też powinny przejść ten demokratyczny proces- ostateczna decyzja należy do Was.

To najprostszy i chyba najbardziej uczciwy sposób.
Chodzi o to, żeby zostali wybrani tylko uczciwi i mądrzy.

1 komentarz:

  1. System to ludzie, więc kraj zdrowy nie jest. A inicjatywa dobra :)

    OdpowiedzUsuń