Przestępstwo i kara jako umowa społeczna.

akt. 26-11-2013

Korupcja to NATURALNY i NIEODZOWNY składnik obecnego systemu na całym świecie.
http://blogi.newsweek.pl/Tekst/gospodarka/681354,joe-chal---czy-polska-jest-krajem-skorumpowanym.html

Kary są za nią śmieszne żeby nie krzywdziły ludzi aparatu, gdy przypadkiem jakaś afera wyjdzie na jaw.

Popełnienie przestępstwa jest najczęściej działaniem rozmyślnym. Korupcja, oszustwa, przestępstwa gospodarcze, szpiegostwo, zdrada stanu i wiele innych na pewno. Są to zaplanowane systematyczne działania...
Ktoś podejmując decyzję o popełnieniu przestępstwa rozważa ryzyko i zastanawia się czy mu się to opłaci w kontekście ew. potencjalnej kary.
W Polsce i krajach zachodnich za wymienione przestępstwa kary są śmiesznie niskie, bo tymi krajami rządzi pieniądz, oszust i korupcja. Bez wyjątków.

Szef CBA:"Korupcja to patologia demokratyczna. Dotyka wszystkich partii, grup społecznych, instytucji. Gdybym miał wymieniać dzisiaj instytucje czy organizacje zagrożone korupcją, to musiałbym wymienić wszystkie - od Kościoła katolickiego po jednostki samorządu terytorialnego najniższego szczebla."
http://narodowcy.net/polska/8402-szef-cba-korupcja-to-patologia-demokratyczna

Oficera, który wpadł na trop afery korupcyjnej, zdymisjonowano...
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/748051,afera-przetargowa-ustawione-przetargi-takze-w-sluzbie-zdrowia-oficera-ktory-wpadl-na-jej-trop-zdymisjonowano.html

Tą aferę odkrył:
"Najważniejsze polskie ministerstwa i wysocy urzędnicy zamieszani w aferę łapówkarską. 37 osób zatrzymanych"
http://wpolityce.pl/wydarzenia/67847-poznaj-fakty-najwazniejsze-polskie-ministerstwa-i-wysocy-urzednicy-zamieszani-w-afere-lapowkarska-37-osob-zatrzymanych

Za łapówkę można kupić nawet ustawę

Jeden przykład z zachodu:
 http://www.wykop.pl/ramka/1406927/czekoladowy-rambo-terroryzuje-los-angeles/

Co w związku z tym należy zrobić?
Jak odzyskamy niepodległość trzeba tak skonstruować prawo i dobrać kary, żeby nie opłacało się przestępcom tego robić.Twierdzenie:
Wysokość kary jest bardziej istotna niż jej nieuchronność.

Dowód:
Weźmy hipotetyczną karę za łapówkę np. 1 (jeden) dzień więzienia.
Czy opłaca się wziąć łapówkę (np. 1 mln. PLN) w kontekście kary 1 (jeden) dzień więzienia?
OCZYWIŚCIE!
Teraz weźmy hipotetyczną karę za łapówkę np. 25 lat wiezienia i konfiskata całego mienia złoczyńcy i rodziny.
Opłaca się wziąć łapówkę?
WĄTPIĘ!
A jeśli karą będzie śmierć i konfiskata mienia przestępcy i rodziny?
(Mienia rodziny, bo oni kradną dla swoich rodzin.)
Sprawę uważam za wyjaśnioną.

Teraz weźmy nieuchronność kary na którą powołują się politycy:
Istnieje coś takiego jak przedawnienie?
OCZYWIŚCIE!
Co to za nieuchronność? Śmieszne. Koleś zrobi przekręt na prywatyzacji, weźmie forsę, zniknie na kilka lat i po sprawie.
Drugi ukradnie firmę, autostradę np. A4, sprzeda, wyjedzie do Izraela (brak ekstradycji) na 5 lat i po sprawie.
Gdzie nieuchronność?

Tak było przed wojną:
(w skrócie kara śmierci i konfiskata mienia)

Ustawa z dnia 18 marca 1921 roku o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez
urzędników.

Art 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże(art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r.1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik winny:
1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia -obowiązków urzędowychlub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej ;
2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zyskui z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b.dzielnicach rosyjskiej pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 do15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 - do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo-będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej - ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 - 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek.Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub - wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa....
http://niepoprawni.pl/blog/3095/sposob-na-rzadowych-zlodziei-i-korupcje-kula-w-lebcdn... 

Inne:
2.
Cały system tzw. demokracji zachodnich (w tym w Polsce) opiera się na kłamstwie i korupcji. Społeczeństwo można zatem podzielić na dwie grupy społeczne: 1. Pierwsza trzymająca władzę, czyli ludzie utrzymujący się z władzy i korupcji począwszy od polityków zajmujących najwyższe stanowiska w państwie poprzez usłużne im media po najniższe szczeble hierarchii władzy czyli wyższych urzędników i policję. 2. Druga grupa to ludzie na nich pracujący. Oto dowody:
http://www.euractiv.pl/gospodarka/wywiad/korupcja-w-ue-wysza-ni-przypuszczano-004600
http://polish.ruvr.ru/2012_07_11/81123210/
http://niezalezna.pl/41067-raport-naduzycia-i-korupcja-w-polsce-sa-na-porzadku-dziennym

http://www.sadistic.pl/czekoladowy-rambo-i-krucjata-na-lapd-vt174816,30.htmBrak komentarzy:

Prześlij komentarz